Visualització de contingut web

Centres CEVEX

Els CEVEX, Centres Valencians en l'Exterior, són aquelles entitats associatives, fundacionals o altres persones jurídiques, sense ànim de lucre i legalment constituïdes, que organitzen una comunitat de valencianes i valencians o els seus descendents, assentada fora de la Comunitat Valenciana, i que han sigut reconeguts legalment com a tals per l'òrgan competent en matèria de relacions amb les comunitats de valencians en l'exterior, en els termes previstos en el Decret 94/2016, de 22 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els centres valencians en l'exterior de la Comunitat Valenciana.

Els CEVEX tenen les característiques següents:

  • Seran la via i el marc preferent de la relació entre els i les membres de les comunitats de valencianes i valencians en l'exterior i la Generalitat.

  • Tindran com a objectius prioritaris l'encarrilament de la participació de la ciutadania valenciana en l'exterior i el manteniment dels vincles sentimentals, afectius, socials i culturals amb el Poble Valencià, així com el foment del coneixement de la seua història, la seua llengua pròpia i la seua cultura. Per al compliment dels dits objectius, els CEVEX desenvoluparan les iniciatives que consideren més adequades.

  • Seran instrument de participació en la vida social, cultural i política de la Comunitat Valenciana.

Enllaços